Наши услуги

АКЦИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ АУДИОДОМОФОНОВ В ВИДЕОДОМОФОНЫ

29 марта 2017: МЫ ТЕПЕРЬ В VIBER

МЫ ТЕПЕРЬ В  VIBER 

(096) 33-777-44

21 декабря 2014: Добавлены проформы документов

Для Вашего удобства на нашем сайте размещены проформы документов, а также обновлённые тарифы по состоянию на 1 января 2015 в формате .doc 

22 ноября 2012: Отключение кодов доступа в парадные.

Вниманию жильцов, в чьих парадных пользовались кодом доступа, с 1 декабря 2012 года  коды доступа будут отключены.

Публичный договор (оферта)

Публічний Договір   

про встановлення та обслуговування багатоквартирної домофонної системи  

Приватне підприємство «ДОМОФОН-СЕРВІС-ЮГ» (далі «Виконавець»), в особі директора Єлфімова Віктора Валерійовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і особа, яка підписала  заяву-приєднання до Публічного Договору про встановлення та обслуговування багатоквартирної домофонної системи, оплатила виконанні роботи (послуги) Виконавця, сплатила абонентську плату за користування послугами домофонного зв’язку, з іншого боку (далі «Замовник»), разом іменовані як Сторони, з моменту вчинення зазначених вище дій, згідно з положеннями статті 634 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про наступне (далі Договір): 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ    

1.1.               Виконавець виконує роботи по установці, підключенню та обслуговуванню належної Виконавцю багатоквартирної домофонної системи (далі Домофонна система) за адресою Замовника, для належного отримання Замовником послуг домофонного зв’язку, а Замовник приймає роботи та здійснює оплату за користування послугами домофонного  зв’язку.  

1.2.               Договір вважається погодженим та укладеним шляхом вчинення Замовником дій визначених у преамбулі Договору, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без необхідності підписання письмового примірника Сторонами. У відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов Договору є факт здійснення Замовником платежу в оплату домофонних послуг і отримання Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати, а також факт отримання на розрахунковий рахунок Виконавця оплати Замовника за користування послугами домофонного зв’язку та підписання Замовником заяви-приєднання.     

1.3.               Укладаючи Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору,  Тарифних планів та всіх додатків, що є невід'ємною частиною Договору.   

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН  

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Розглядати скарги та заяви Замовника у строки, передбачені чинним законодавством України. 

2.1.2. Надати Замовнику необхідну і достовірну інформацію про виконувану роботу, її особливості, про ціну та форму оплати, в разі, якщо така інформація відсутня на сайті підприємства http://www.dss.od.ua,  а також повідомляти Замовнику на його прохання інші пов'язані з договором і виконуваною роботою відомості.

2.1.3. При наданні послуг за цим Договором виконувати всі вимоги протипожежної безпеки, техніки безпеки та виробничої санітарії в рамках згідно діючого законодавства України. 

2.1.4. Не розголошувати інформацію про ключі і паролі встановленої домофонної системи. 

2.1.5. Проводити планову діагностику і технічне обслуговування домофонної системи. 

2.1.6. За рахунок Виконавця усувати несправності, котрі не потребують заміни чи ремонту пошкодженого обладнання та виникли з вини Виконавця протягом трьох робочих днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. 

2.1.7. Усувати несправності, які виникли з вини Замовника протягом п'яти робочих днів з моменту оплати Замовником вартості пошкодженого обладнання та робіт, пов'язаних з усуненням несправностей. 

2.1.8.  Відновлювати надання послуг з обслуговування домофонної системи, припинених через несплату Замовником наданих Виконавцем послуг, протягом двох робочих днів з моменту пред'явлення документів про сплату заборгованості і внесення плати за нове підключення Замовника до домофонної системи Виконовця. 

2.1.9. Працівники Виконавця, прибувши до Замовника для виконання умов Договору, зобов'язані пред'явити посвідчення з фотографією, скріплене печаткою. 

2.1.10. Розпочати роботи передбачені пунктом 1.1. Договору, після виконання Замовником пункту 2.2.9 Договору.  

2.2. Замовник зобов'язується: 

2.2.1. Забезпечити Виконавцю та/або співробітникам Виконавця доступ до устаткування домофонної системи для проведення робіт з обслуговування домофонної системи, для проведення робіт по установці та підключенню  домофонної системи забезпечити доступ до місця установки, яке визначається Замовником. 

2.2.2. За необхідності бути присутнім при проведенні робіт Виконавцем. 

2.2.3. Своєчасно вносити плату за користування домофонною системою на умовах визначених пунктом 3 цього Договору. 

2.2.4. Дотримуватися «Правил експлуатації домофонної системи» зазначених на сайті підприємства http://www.dss.od.ua. 

2.2.5. Не допускати самовільного підключення до домофонної системи незареєстрованих абонентських або якихось інших пристроїв. Реєстрація такого обладнання проводиться у сервісному центрі Виконавця. 

2.2.6. Не вмикати технічно несправне і не сертифіковане кінцеве обладнання, а також не під’єднувати більше двох терміналів на одну абонентську лінію. 

2.2.7. Інформувати Виконавця про виявлені несправності у роботі домофонної системи за номером сервісної служби або письмово. 

2.2.8. У разі відмови від використання домофонної системи, повідомити Виконавця письмовою заявою не пізніше, ніж за 10 днів до остаточної відмови. Одностороння відмова Виконавцем від використання домофонної системи можлива в разі відсутності заборгованості за використання послуг домофонного зв’язку. 

2.2.9. Перед початком виконання робіт замовником візуально визначити місце та схему виконання Виконавцем робіт передбачених пунктом 1.1. Договору, шляхом креслення останньої у визначеному місці.  

2.3. Виконавець має право: 

2.3.1. Встановлювати та змінювати тарифи на підключення та користування домофонною системою в односторонньому порядку, за умови попередження Замовника не пізніше, ніж за 15 днів до введення таких тарифів, шляхом розміщення оголошень біля під'їзду Замовника, або розміщення інформації у ЗМІ, на офіційному сайті Виконавця (http: //www.dss.od.ua), або оприлюднення іншим шляхом. 

2.3.2. Проводити перевірку відповідності кінцевого обладнання Замовника вимогам нормативних актів, підключати абонентські апарати та інше кінцеве обладнання, пломбувати спліттери, мережеві термінали, блоки апаратури та інші кінцеві елементи з'єднання і комутації. 

2.3.3. Відключати кінцеве обладнання, самовільно підключене сторонніми особами до домофонної системи, відключати технічно несправне кінцеве обладнання, самовільно виконану абонентську проводку. 

2.3.4. Відключити кінцеве обладнання Замовника, якщо Замовник протягом 10 днів з моменту письмового попередження не погасить заборгованість з оплати за користування домофонною системою. За час, протягом якого користування домофонною системою не здійснювалося з вини Замовника, плата за користування домофонною системою стягується в повному розмірі.   

2.3.5. В односторонньому порядку припинити користування Замовником домофонною системою у випадку, якщо протягом місяця після зазначеного у письмовому попередженні терміну оплати не підтвердить погашення заборгованості. 

2.3.6. Розірвати даний договір в односторонньому порядку у разі непогашення Замовником заборгованості за користування домофонною системою протягом місяця, іншого порушення Замовником умов цього договору з наступним стягненням заборгованості у судовому порядку. 

2.3.7. В односторонньому порядку вносити зміни до даного договору з подальшим повідомлення Замовника шляхом розміщення (оприлюднення) даних змін   на офіційному сайті Виконавця (http: //www.dss.od.ua) в тексті зазначеного договору. 

 2.3.8. В разі розірвання даного договору з підстав передбачених діючим законодавством України та умов даного договору, незалежно від того, хто є ініціатором розірвання договору, Виконавець здійснює демонтаж домофонного обладнання та вимагає від Замовника виплати заборгованості, в разі наявності останньої. 

  2.4. Замовник має право: 

2.4.1. На користування справною домофонною системою. 

2.4.2. Відмовитися від користування домофонною системою (за відсутності заборгованості), шляхом розірвання цього договору з письмовим повідомленням Виконавця не пізніше, ніж за 10 днів до остаточної відмови. 

2.4.3. Передати права та обов'язки за даним договором іншій фізичній або юридичній особі за згодою Виконавця, але тільки за відсутності заборгованості за користування домофонною системою. 

2.4.4. Подавати Виконавцю пропозиції, заяви, скарги з питань користування домофонною системою. 

2.4.5. Отримувати від Виконавця, за письмовою заявою, рахунки за надані послуги та іншу інформацію, стосується виконання робіт Виконавцем.  

3. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ  

3.1. Замовник оплачує послуги, надані за цим договором за кредитною системою без виставлення рахунків. 

3.2. Замовник зобов'язаний вносити плату за користування домофонною системою щомісяця не пізніше 15-го числа розрахункового місяця у розмірі зазначеному на офіційному сайті підприємства http://www.dss.od.ua у розділі «Наші послуги - Документи клієнтам - Тарифи». 

3.3. Виконавець приймає від Замовника оплату за користування домофонною системою на розрахунковий рахунок Виконавця або доручає проводити прийом оплати третім особам (організаціям та установам), з якими у Виконавця укладені відповідні договори здійснення даних послуг.  

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

4.2. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за неналежну якість домофонної системи, якщо абонентська лінія з вини Замовника обладнана незареєстрованим у Виконавця обладнанням. 

4.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за роботу домофонного обладнання, що придбане не у Виконавця. 

4.4. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником за невиконання або неналежне виконання обов'язків, яке сталося з вини Замовника. Всі пошкодження домофонної системи, які стались з вини Замовника, усуваються Виконавцем за рахунок Замовника, на умовах визначених договором. Факт виявлення пошкодження, яке сталось з вини Замовника, оформлюється відповідним актом, складеним Виконавцем у присутності Замовника. Відповідальність за збереження домофонної системи несе Замовник. 

4.5. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання обов'язків за даним договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних дій і подій: військові дії, стихійні лиха, страйки, заборонні заходи державних органів. За таких обставин виконання договору відкладається до їх припинення, а у разі їх тривалості більше місяця, Виконавець має право відмовитися від договору з поверненням Замовнику сплаченої ним плати за послуги, які неможливо виконати. 

4.6. Виконавець у процесі і до закінчення виконання робіт передбачених в пункті 1.1. Договору у місці і за схемою визначеною Замовником не несе відповідальності за пошкодження майна Замовника, електромереж, водопроводів, теле- і інтеренет мереж, які прокладені у внутрішній частині стіни, а також за пошкодження стіни у місці виконання робіт та з протилежної сторони стіни від виконання робіт.    

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ  

5.1. Договір є безстроковим і припиняє свою дію внаслідок розірвання або втрати чинності з підстав передбачених у Договорі.   

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ  

6.1. Спори і розбіжності сторін, що виникають у зв'язку з виконанням цього договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. У випадку не досягнення згоди, спір вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.     

6.2. Всі додатки, доповнення до даного Договору є його невід'ємною частиною і мають однакову юридичну силу.           

 

                                                        7. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ 


ВИКОНАВЕЦЬ:   

 

 

 

 

 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

 

 

«ДОМОФОН-СЕРВІС-ЮГ»

 

 місце знаходження: 65020,  м. Одеса, вул. Льва Толстого,21

 

Розрахунковий рахунок: 

 

 

-           26000060900386, Банк ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 328704;

 

 

-           26001245362200, Банк ПАТ "УКРСИББАНК",  МФО 351005;                                                                                           

 

 

 официальный сайт : dss.od.ua ;    e-mail:info@dss.od.ua    

 

e-mail:info@dss.od.ua горячая линия: (0482) 33-77-74
Сделано в студии DVAD

 

ПОЗВОНИТЕ НАМ 

(0482)33-77-74

(096)33-777-44


О Компании
Наши услуги
Новости и
Акции
Контакты

Наши услуги

Оплата услуг

Каталог
LiveZilla Live Help